Materská spoločnosť METALTRADE s.r.o. bola od roku 2001 certifikovaná podľa normy VDA 6.2, výrobná spoločnosť METALTRADE NITRA, spol. s r.o. budovala systém kvality podľa ISO noriem od svojho založenia v roku 2002 a v roku 2005 absolvovala úspešne certifikačný audit podľa EN ISO 9001:2000/STN EN ISO 9001:2001, ktorý každoročne kontrolnými auditmi potvrdzuje.