METALTRADE NITRA, spol. s r.o.

 

Materská firma METALTRADE s.r.o. bola založená v auguste 1994 ako súkromná firma s jediným slovenským vlastníkom, so sídlom v hlavnom meste Slovenska Bratislave. Zaoberala sa obchodnou činnosťou a to dodávkami opracovaných kovových súčiastok pre automobilový priemysel, najmä komponentami pre výfukové a katalyzátorové systémy- ako sú rôzne príruby z uhlíkatých a žiarupevných ocelí. Firma je subdodávateľom pre systémových dodávateľov automobilového priemyslu ako je Benteler, Tenneco, Gillet, Arvin,Paulstra, Hutchinson a iní.

Opracovávanie týchto súčiastok firma zo začiatku kooperovala, ale v roku 2002 zahájila výrobu vo vlastnej dcérskej firme METALTRADE NITRA, spol. s r.o. kde opracováva podstatnú časť svojich objednávok.Vzľadom k tlaku na ceny a k zachovaniu kokurencieschopnosti METALTRADE s.r.o. výrazne znížila náklady na prevádzku firmy a jedným z kľúčových opatrení bolo zlúčenie materskej obchodnej a dcérskej výrobnej firmy do jednej  - METALTRADE NITRA, spol. s r.o. a to od 1.1.2008.

Výrobný závod je moderne vybavený, pre kovoobrábanie využíva CNC  obrábacie centrá pre operácie sústruženia, vŕtania a frézovania. Závod je tiež dobre vybavený modernými kontrolnými prístrojmi, je certifikovaný a spoľahlivý v zabezpečení kvality a termínu dodávok.

V auguste roku 2006 firma v lokalite svojho výrobného závodu v Nitre rozšírila výrobu a uviedla do prevádzky novú výrobnú halu. 

Predmetom činnosti METALTRADE NITRA, spol. s r.o. je naďalej kovoobrábanie, takmer celá produkcia ide na vývoz do Nemecka, Francúzka, Talianska, Česka, Fínska  a iných štátov. Približne  40% obratu predstavujú dodávky prírub pre automobilový priemysel, značný podiel na obrate majú aj kovové jadrá pre antivibračné elementy, ďalej rôzne spojovacie súčiastky, dielce pre hydrauliku a iné.

Firma sídli v krajskom meste Nitra, ktoré je vzdialené 90 km od hlavného mesta, jej odberatelia majú dobrý prístup k diaľnici a medzinárodnému letisku v Bratislave, alebo Viedni.