METALTRADE NITRA, spol. s r.o.

Aktuálne strojné vybavenie pozostáva zo 14 moderných CNC obrábacích strojov - 1 vertikálne  trojosé frézovacie centrum, 5 štvorosích frézovacích centier a 8 CNC  dvojosích sústruhov, z toho dva sú s poháňanými nástrojmi.

Maximálny rozmer pri frézovaní je 900 x 400 mm, pri sústružení je maximálny priemer 400 mm. Maximálna hmotnosť obrobku je cca 50 kg.

Na delenie materiálu máme  3 píly do priemeru 240 mm, pričom jedna je plnoautomatická. Na pomocné a jednoduché prípravné práce slúžia klasické kovoobrábacie stroje a vŕtačky, na pranie a čistenie obrobkov máme priemyselnú práčku.

Plnohodnotne je vybavené i meracie laboratórium, priestorové meranie zabezpečuje moderný 3-D prístroj MITUTOYO, vieme merať kvalitu povrchov a tvrdosť použitých materiálov. Všetky prístroje a meradlá sú pravidelne kalibrované v certifikovaných skúšobných ústavoch.

Priestorové možnosti umožňujú ďalší rozvoj technológie, nové stroje sa priebežne dopĺňajú v závislosti od nárastu požiadaviek od zákazníkov. Priemerný vek strojného vybavenia je 4 roky.

Vysokokvalifikované personálne obsadenie a solventnosť spoločnosti umožňujú flexibilne reagovať  na nové požiadavky odberateľov a rozširovať kapacitné  možnosti výroby.